Check Mail Feedback

नेबासासकाे निर्वाचन २०७४ काे सूचना

नेबासासकाे निर्वाचन २०७४काेसूचना सूचना सूचना

नेपाल बालसाहित्य समाज, निर्वाचन समिति (२०७४) को सूचना

१. यस निर्वाचन समितिद्वारा नेपाल बालसाहित्य समाजको विधान २०४४ परिच्छेद् ४, दफा १३ अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र अन्य ६ जना सदस्यहरुसहित जम्मा ११ जनाको कार्यसमिति निर्वाचनका लागि नेपाल बालसाहित्य समाजको विधान २०४४ परिच्छेद् ७, दफा २३ को अधिनमा रही निम्नानुसार कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सदस्य महानुभावहरुलाई जानकारी गराउँदछौँ ।

क) मतदाता नामावावली प्रकाशन २०७४ चैत्र १९ दिनको ११ः०० बजे ।
ख) मतदाता नामावलीमाथि दाबीविरोध २०७४ चैत्र १९ दिउँसो ४ः०० बजेसम्म ।
ग) अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन २०७४ चैत्र १९ साँझ ५ः०० बजेसम्म ।
घ) उमेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता २०७४ चैत्र २० दिनको १२ः१५ देखि ४ः०० बजेसम्म ।
ङ) उमेदवारको नामावली प्रकाशन २०७४ चैत्र २० साँझ ६ः०० बजे ।
च) उमेदवारीउपर दाबीविरोध २०७४ चैत्र २१ दिउँसो १ः०० बजेसम्म ।
छ) नाम फिर्ता २०७४ चैत्र २२ दिनको ४ः०० बजेसम्म ।
ज) उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन २०७४ चैत्र २२ साँझ ६ः०० बजे ।
झ) मतदान २०७५ वैशाख ८ दिनको ११ः०० देखि ४ः०० बजेसम्म।
ञ) मतगणना २०७५ वैशाख ८ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात ।
ट) निर्वाचनको परिणाम घोषणा

२. उमेदवारी मनोनयनसम्बन्धी जानकारी–
क) नेपाल बालसाहित्य समाजका आजीवन सदस्य तथा साधारण सदस्यहरुले आफू उमेदवार हुन चाहेको पद खुलाई एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक (सदस्यहरुमध्येबाट) को हस्ताक्षरसहित आफ्नो उमेदवारी मनोनयनपत्र आफै उपस्थित भई वा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा दर्ता गराउनु पर्ने छ ।
ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष पदहरुमध्ये कुनै पदका लागि एक जना उमेदवारका प्रस्तावक वा समर्थकले सोही पदका लागि अर्को उमेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाइने छैन ।
ग) अन्य ६ जना सदस्यहरुको हकमा भने एक जनाले ६ जनासम्म सदस्य उमेदवारहरुको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाइने छ ।
घ) प्रत्येक उमेदवारका लागि मनोनयन फारमको मूल्य रु ५०।– तोकिएको छ ।
ङ) उमेदवारी दर्ता गर्दा अध्यक्ष पदका लागि रु ५,०००।–, उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि रु ४,०००।–, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि रु ३,०००।– र सदस्य पदका लागि रु २,५००।– मनोनयन शुल्क लाग्ने छ । उमेदवारी मनोनयन दर्ता शुल्क फिर्ता हुने छैन ।क
छ) रित नपुगेको वा नेपाल बालसाहित्य समाजको विधानअनुरुप प्राप्त नभएको मनोनयन पत्र मान्य हुने छैन ।
ज) मतदान केन्द्र पद्यकन्या क्याम्पसमा हुनेछ । मतदान बाहेक अन्य निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरु नेपाल बालसाहित्य समाजको कार्यालयमा संचालन गरिने छ ।
झ) निर्वाचन समितिको कायालय नेपाल बालसाहित्य समाजको कार्यालयमै दिउँसो १ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्म खुला रहने छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी पत्राचार तथा सम्पर्कका लागि निम्न ठेगाना वा निम्न पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
नेपाल बालसाहित्य समाज, निर्वाचन समिति, २०७४, बागबजार, काठमाडौँ, फोन नं. ४२४१५९१
श्री हरिप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन संयोजक ९८५१०८२२२९
श्री अमरकुमार प्रधान, निर्वाचन सदस्य ९८४१८०५८४३
श्री हिरण्यकुमारी पाठक, निर्वाचन सदस्य ९८४१२५८८०१
(हरिप्रसाद भण्डारी)
संयोजक
निर्वाचन समिति